Om oss

Vi är Feministiskt initiativ i Enköping och Håbo!

Egentligen är vi två föreningar som samverkar. Vi är dels kommunföreningen Feministiskt initiativ Enköping och dels den geografiska medlemsgruppen Feministiskt initiativ Ena-Håbo som sträcker sig över både Enköping och Håbo. Av administrativa skäl gör vi allting tillsammans.

Vi är en del av avdelningen Feministiskt initiativ Uppsala. Vi verkar för Feministiskt initiativs politik i Enköping och Håbo.

Paragraf 3 i Fi Enköpings stadgar:

”Feministiskt initiativ Enköpings syfte är att på demokratiskt politisk väg undanröja könsdiskriminering, rasism, och heteronormativitet. Feministiskt initiativ Enköping erkänner alla köns olika villkor och erfarenheter och strävar efter att skapa solidaritet och föra det feministiska arbetet vidare mot ett samhälle där alla har samma möjligheter att leva ett fullödigt liv. Feministiskt initiativ Enköping vill skapa koalitioner och samarbete mellan olika feministiska inriktningar och perspektiv. Orättvisor och förtryck som bygger på kön, sexualitet, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, tro/religion, könsuttryck, könsidentitet och ålder ska motverkas. Feministiskt initiativ arbetar för en politik som bygger på en feministisk analys där frågor om hur olika maktstrukturer samverkar med den rådande könsmaktsordningen är utgångspunkten. Feministiskt initiativ Enköping ska arbeta för ett jämlikt maktförhållande mellan stad och land.” 

Om du vill komma i kontakt med oss

E-post: enkoping@feministisktinitiativ.se

Facebook: http://www.facebook.com/fienahabo